Litva

Litvass

 

ՀՀ-ում Լիտվայի դեսպանատուն

Մուտքի արտոնագրեր է տրամադրում Լիտվայի, Էստոնիայի և Իսպանիայի համար:
Էստոնիայի և Իսպանիայի համար տրամադրվում են միայն կարճաժամկետ արտոնագրեր:

Կարճաժամկետ արտոնագրի համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը

1/ Այցի նպատակին առնչվող փաստաթղթեր

գործնական այցերի համար

–  ֆիրմայի կամ կազմակերպության կողմից ուղարկված հրավեր, որը հաստատում է դիմողի մասնակցությունը հանդիպմանը, կոնֆերանսին կամ բիզնեսի հետ կապված այլ բնույթի իրադարձության

տուրիզմի համար
–  տուրիստական գործակալության կողմից տրամադրված վաուչեր կամ հյուրանոցի ամրագրում

ընկերներին կամ բարեկամներին այցելելու համար
–  հրավիրող կողմից ուղարկված հրավեր, եթե դիմողի կացարանը տրամադրում է հրավիրողը (լրացվում է հրավերի հատուկ ձև, որը տրամադրվում է Լիտվայի հանրապետության` օտարերկրացիների հարցերով ոստիկանության կողմից)

ուսման կամ ուսուցման այլ ձևերի/թրեյնինգի համար
–  փաստաթուղթ, որը հաստատում է ուսումնական հաստատություն ընդունվելը կամ թրեյնինգ կազմակերպող կազմակերպության կողմից ուղարկված հրավեր

գիտական, մշակութային, սպորտային կամ այլ միջոցառումների մասնակցելու համար
–  հրավիրող կազմակերպության կողմից ուղարկված հրավեր

տրանզիտի համար
–  վիզա կամ հիմնական այցելության երկիր մուտք գործելու թույլտվություն և տրանզիտի անհրաժեշտությունը հաստատող տոմսերը

այլ նպատակների համար
–  հարցաթերթիկում նշված այցի նպատակը հաստատող ցանկացած փաստաթուղթ

2/ Կացությանն առնչվող փաստաթղթեր կամ Լիտվայի հանրապետությունում/Շենգեն տարածքում գտնվելու ընթացքում կացության ծախսերը հոգալու բավարար միջոցների առկայությունն հաստատող փաստաթուղթ
– 
տեղեկանք բանկային հաշվի վերաբերյալ կամ երրորդ կողմից համապատասխան փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվում է հոգալ դիմողի ճանապարհորդությանն առնչվող բոլոր ծախսերը

3/ Փաստաթղթեր, որոնք վստահություն կներշնչեն, որ դիմողը մտադիր է վիզայի վավերականության ժամկետի ավարտից հետո դուրս գալ Լիտվայի հանրապետությունից/Շենգեն տարածքից
–  աշխատավայրից տեղեկանք
–  տոմսի ամրագրում
–  անչափահասների համար. ծնողների/խնամակալի համաձայնություն

4/ Բժշկական ապահովագրություն
–  
նվազագույն ապահովագրական գումարը պետք է լինի 30.000 եվրո (50.000 դոլար)
–  պետք է վավերական լինի Շենգենյան բոլոր երկրներում
–  ապահովագրությունը պետք է 15 օրով գերազանցի Շենգեն տարածքում մնալու նախատեսվող ժամկետը

+ գործի ուսումնասիրման վճարը + անձնագիր + 1 լուսանկար

 Վերոնշյալից բացի հյուպատոսարանը կարող է պահանջել նաև հարցաթերթիկում նշված տեղեկությունները հաստատող ցանկացած այլ փաստաթուղթ:

Հասցե`: Բաբայան փող. 2/13, Երևան

Հեռ./ֆաքս:+374-10-297680

Leave a Reply