Ապահովագրություն

November 11, 2013

Golden Travel-ը  առաջարկում է իրավաբանակն և ֆիզիկական անձանց համար
ապահովագրության բոլոր տեսակները:

               

        Մեքենաների                                          Բժշկական                                               Գույքի                                               Դժբախտ պատա   

        ապահովագրություն                               ապահովագրություն                 ապահովագրություն                          ապահովագրություն

 

 Ճանապարհորդական ապահովագրություն

Այս բաժնում Դուք կգտնեք առավել մանրամասն և ակտուալ տեղեկություն Ճանապարհորդական ապահովագրության մասին:

Շենգենյան համաձայնագրի երկրներ մեկնողների համար ճանապարհորդական ապահովագրությունը պարտադիր է: Այլ երկրներ մուտք գործելու համար այդպիսի ապահովագրությունը կարող է խիստ անհրաժեշտ չլինել, սակայն գրեթե միշտ ձեռք է բերվում:

Ապահովագրական ապրանքի նկարագրում`

Արտերկիր մեկնողների տարեկան կրկնակի ապահովագրությունը (բիզնես քարտ)`

–         նախատեսված է նրանց համար, ովքեր պարբերաբար այցելում են արտերկիրը,

–         տրամադրում է ապահովագրություն, անսահմանափակ թվով արտերկիր ուղևորությունների համար մեկ, տարվա ընացքում,

–         գորխում է յուրաքանչյուր ուղևորության առաջին 90 օրերի ընթացքում,

–         գործում է բոլոր երկրներում, այդ թվում, Բալթյան երկրներում, բացառությամբ Ռուսաստանի և նախկին Խորհրդային Միության:

Միանգամյա ապահովագրությունը արտասահման մեկնողների համար

–         նախատեսված է բոլոր նրանց, ովքեր արտասահմանում լինում են ոչ հաճախ կամ մեկնում են աևտասահման երկար ժամանակահատվածով (ավելի քան 3 ամիս) և գտնվում են այտեղ անընդմեջ,

–         տրամադրում է ապահովագրություն միայն մեկ ուղևորության համար

–         ուղևորության տևողությունը 1 օրից- 1 տարի,

–         գործում ցանկացած ընտրված երկրում:

Ապահովագրական պատահարներ և աջակցության ծառայություններ

–         բժշկական օգնություն հիվանդությունների կամ դժբախտ պատահարների դեպքում,

–         անհետաձգելի ատամնաբուժական օգնություն (մինչեւ),

–         տեղափոխում հիվանդությունների կամ դժբախտ պատահարնների դեպքում,

–         հայրենադարձություն մահվան դեպում հիվանդությունների կամ դժբախտ պատահարների պատճառով,

–         հայրենադարձություն մահվան դեպքում,

–         շտապ հաղորդագրությունների փոխանցում,

–         հարազատի մեկնում,

–         չնախատեսված վերադարձ,

–         դեղորայքի առաքում,

Ապահովագրրական պոլիսի արժեքը կախված է այցելության երկրից, ուղևորության տևողությունից,  ապահովագրական ծածկույթից և ապահովագրական ծրագրից:

Արտերկիր մեկնողների համար ապահովագրությունը չի գործում`

–         Ռուսաստանում.

–         բնակության երկրում:

 

Անկախ դիրքորոշումը մեզ թույլատրում է օբյեկտիվ գտնվել ապահովագրական ընկերության ընտրության հարցում` հաճախորդներին ապահովագրական ռիսկերից զերծ պահելու համար: Ապահովագրական շուկայում կուտակած մեծ փորձը մեզ օգնում է ճիշտ պատկերացում կազմել ապահովագրական գործընկերոջ վարկանիշի, ծառայությունների որակի և ոչ պակաս կարևոր այլ չափանիշների վերաբերյալ: Ընկերության գործունեությունը ուղղված է առաջին հերթին ապահովադիրների շահերի և իրավունքների պաշտպանությանը:

Մենք համագործակցում ենք Հայաստանի առաջատար ապահովագրական ընկերությունների հետ և Ձեզ առաջարկում ենք ապահովագրական ծառայությունների ողջ սպեկտրը:

Ապահովագրական գործակալության միջոցով ապահովագրական պայմանագրերի կնքման առավելությունները:

Գործակալությունը ներկայանում է որպես ապահովագրողի ներկայացուցիչ, այդիսկ պատճառով ջանում է բավարարել իր հաճախորդների բոլոր պահանջները:
Գործակալությունը շահագրգիռ է  հաճախորդերին տրամադրել շահավետ պայմաններով գործարքներ: Գործակալությունը տրամադրում է հավաստի և ճշգրիտ տեղեկատվություն:
Գործակալությունը մշտապես հետևում է ապահովագրական շուկային, տիրապետում է տեղեկատվության ողջ ծավալին և կարող է անհատական օպտիմալ ապահովագրական պայմաններ մշակել հաճախորդի համար:
Գործակալության կողմից տրվող ապահովագրության գները ընկերության սահմանված գնից բարձր չէ:
Գործակալությունը միշտ կարող է ճիշտ խորհրդատվություն տրամադրել հաճախորդներին վիճելի հարցերի և իրավիճակների վերաբերյալ:
Մեր կողմից առաջարկվող ԱՊՊԱ- յի գնացուցակը
price_list

 

One thought on “Ապահովագրություն

Leave a Reply